Застосування мікроелементів

мікроелементиДля підвищення врожаю картоплі та поліпшення його якості важливе значення мають також мікроелементи. Різні грунти мають не однакову потребу в тих чи інших мікроелементах. Вважають, що більшість грунтів поліської зони України добре забезпечені марганцем і задовільно – міддю, але в них мало бору, молібдену і цинку. Це загальна характеристика, але на окремих полях, залежно від того, в яких кількостях вносили органічні та мінеральні добрива, вміст того чи іншого мікроелемента в грунті може змінюватись. Картопля добре реагує на застосування мікродобрив лише на грунтах з дуже низьким і низьким ступенями забезпеченості мікроелементами. Встановлено, що на грунтах з таким забезпеченням бором, міддю, молібденом, цинком, марганцем урожай бульб картоплі при внесенні мікродобрив зростає на 25-36 ц/га, а крохмалистість бульб – на 0,2-0,6%. Мікродобрива можна вносити в грунт разом з мінеральними добривами, обробляти бульби розчином мікродобрив або обприскувати рослини в період вегетації, під час боротьби з хворобами та шкідниками. Мідні мікродобрива найефективніші на заплавних землях та осушених торфовищах. Борні добрива найефективніші на дерново-підзолистих грунтах, особливо після вапнування кислих грунтів. При цьому не тільки зростає урожай, але і різко зменшується ураженість бульб картоплі паршею. При низьких нормах вапна від внесення бору повністю пригнічується розвиток парші на бульбах. Краще за все застосовувати їх як позакореневе підживлення шляхом обприскування бадилля. Марганцеві добрива найефективніші на сильно вапнованих грунтах і на заплавах. Вони забезпечують насамперед підвищення крохмалистості та вмісту вітаміну С в бульбах. Цинкові добрива найчастіше використовують у формі сульфату цинку, це добриво у концентраціях 0,2-0,3% водного розчину застосовують тим же способом що і марганцеві добрива – обробкою бульб перед садінням або позакореневим підживленням. Молібденові добрива найефективніші на дерново-підзолистих грунтах Полісся, особливо легкого гранулометричного складу, тобто піщані та супіщані. Саме вони вимагають застосування високих норм органічних і мінеральних добрив при вирощуванні на них картоплі і овочів. Але при внесенні достатньої кількості добрив, особливо фосфорних і калійних, на будь-яких грунтах під овочеві культури потреба в молібдені зростає. Тому молібденові добрива під овочеві культури і картоплю потрібно вносити не лише на Поліссі. Вони мають виключно важливе значення для регулювання вмісту нітратів у картоплі. Молібден входить до ключового ферменту нітратредуктази, дією якої розчинається відновлення нітратів до аміаку з наступним утворенням амінокислот і білків. Важливо й те, що при підживлені картоплі молібденом кількість нітратів зменшується і під час зберігання бульб в осінньо-зимовий період.

Наприклад, водорозчинне добриво марки DripFert NPK+МЕ відрізняється високою якістю сировини і повною розчинністю в воді. Ці добрива містять як класичні (N, P, K) так і мікроелементи (Fe, Zn, Mn, Cu, B). Завдяки хелатній основі EDTA, коефіцієнт засвоєння корисних елементів живлення складає 90-95%.

Facebook Comments