Залізо (Fe)

images (1)Залізо-мікроелемент, який засвоюється рослинами у найбільшій кількості, тому його іноді відносять до макроелементів. Проте за фізіологічними функціями це типовий мікроелемент. Залізо має провідну роль серед усіх металів, що є в рослинах. Це доводить, що воно міститься в тканинах рослин у найбільших кількостях, ніж інші метали. Так, вміст заліза і марганцю в листках досягає сотих часток відсотка, тоді як концентрація цинку виражається тисячними частками, а вміст міді – не перевищує десятитисячних часток відсотка. Залізо є функціональною складовою, частиною ферментативних систем рослин. Особливо важливоа його роль в окисному й енергетичному обмінах, в утовренні хлорофілу. Органічні сполуки до складу яких входить залізо, необхідні для перебігу біохімічних процесів, які відбуваються під час дихання і фотосинтезу. Це пояснюють дуже висоим рівнем їх каталітичних властивостей, які у багато разів перевищують неорганічні сполуки заліза. Каталітична дія заліза пов’язана з його здатністю змінювати ступінь окиснення. Атом заліза окиснюється і відновлюється порівняно легко, тому сполуки заліза є переносниками елктронів у біологічних процесах. В основі реакцій, які відбуваються під час дихання рослин, лежить процес перенесення електронів. Він здійснюється ферментами – дигідрогенезами і цитохромами, які містять залізо. З урожаєм культур виноситься від 0,6 до 9 кг/га цього елемента. Надлишок заліза зхумовлює відмирання листків без зміни їх темно-зеленого забарвлення. Крім того, пригнічується ріст рослин, вони утворюють мало квіток, в’януть, верхівки пагонів відмерають. Будь-яка причина, що обмежує доступність заліза до рослин призводить до тяжких захворювань. У разі порушення та ослаблення процесів фотосинтезу і дихання внаслідок недостатнього утворення органічних речовин, з яких будується організм рослин, і дефіциту органічних резервів, відбувається загальний розлад обміну речовин. Тому за гострої нестачі заліза неминуче настає загибель рослин. У дерев і кущів зелене забарвлення верхівок листків зникає повністю, вони стають майже білими і поступово всихають.

Характерною ознакою нестачі заліза у живленні рослин є захворювання молодих листків на хлороз. Вони набувають жовто-білого забарвлення, старі листки стають світло-зеленими. Рослини відстають у рості, квітки формуються дрібні. Найчастіше дефіцит заліза виявляється у кукурудзи, сорго, бобових, плодових та овочевих культур. Валовий вміст заліза (Fe2O3) у грунтах коливається від 1 до 11%. Важкі за гранулометричним складом грунти містять його більше. Нейчастіше нестача заліза для рослин спостерігається на карбонатних або перевапнованих грунтах. Як залізні добрива використовують залізнй купорос і хелати заліза.

Facebook Comments