Як розрахувати потрібну кількість добрив

мінеральні добриваНорми добрив, що рекомендуються під картоплю та інші сільськогосподарські культури, визначені на підставі польових дослідів у конкретних грунтово-кліматичних умовах. Крім цього – основного – методу визначеня потреби рослин у елементах живлення, існують розрахункові методи. При спробі використання будь-якого з методів необхідно преш за все намітити реально можливу велечину запланованого врожаю Її визначають за рівнем природної родючості грунту та потенційною можливістю сорту. Якщо поле бідне на поживні речовини і врожай бульб картоплі без застосування добрив не перевищує 60-70 ц/га, планувати можна не більше 150-200 ц/га. Якщо без добрив одержують близько 100 ц/га, планувати можна 200-250 ц/га, а на грунтах більш родючих – до 300-400-450 ц/га. Найбільш надійним методом розрахунку кількості внесення добрив є розрахунок норм добрив на запланований приріст врожаю. Він визначається за такою формулою:

Д=100 ∗ В/К ∗ С,

де Д – норма добрив, ц\га; В – винос елементів живлення запланованим приростом врожаю; К – коефіцієнт використання поживних речовин у добриві; С – вміст поживних речовин у добриві.

При цьому методі, дуже важливо правильно визначити ту частину врожаю, яку можна  одержати за рахунок природної родючості, і велечину приросту від внесення добрив. Можливу велечину врожаю без внесення добрив визначають в кожному господарстві на основі аналізу уражайності в даному полі чи аналогічному йому за родючістю за останні 3-5 років. Норми добрив, наведені у довідних чи інших спеціалізованих джерелах, виражені як правило, у кілограмах діючої речовини на 1 га ріллі. Щоб цю норму визначити у фізичній вазі, можна скористатись формулою:

Х=а ∗ 100/б,

де Х – фізична вага добрива на 1 га; а – рекомендована норма діючої речовинина 1 Га; 100 – перехід від % до кг; б – вміст діючої речовини у добриві, %.

Наприклад, вміст діючої речовини гранульованого суперфосфату 20% Р2О5. Отже, якщо під картоплю рекомендується доза фосфору 60 кг/га діючої речовини, то це складатиме в перерахунку на суперфосфат:   Х=60 ∗ 100/20=300 кг/га.  Якщо площа під картоплею становить 0,05 га (5 соток), то це дорівнюватиме: 300 ∗ 0,05/1га=60 кг суперфосфату.

Аналогічні розрахунки роблять для азоту та калію. Щоб зробити ці перерахунки необхідно знати вміст діючої речовини в добривах. Наведемо середній вміст діючої речовини у найпоширеніших мінеральних добривах: азот – аміачній селітрі  34,5 %; в карбаміді – 46,0%; сульфаті амонію – 20,5%; кальцієвій селітрі – 17%. Фосфор у перерахунку на Р2О5 – в супрфосфаті простому – 19,5%; в суперфосфаті подвійному – 46,0%; фосфоритному борошні – 19,5%. Калій у перерахункуна К2О – в калії хлористому – 60%; калімагнезії – 30%; калійній солі – 30-40 % (залежно від виду солі). В складних добривах, наприклад, амофос – азот – 11,5%, фосфор – 49%, норму добрив беруть по фосфору, а азот доносять у формі аміачної селітри чи іншого азотного добрива і всю норму калію з певним калійним добривом. Якщо, наприклад, за довідником чи розрахунковим методом потрібно внести норму добрив N60P60K60, тобто по 60 кг/га діючої речовини кожного з елементів, а є амофос, що містить 11,5% азоту і 49% фосфору, та калімагнезія, то це становитиме: 1 ц амофосу, до якого слід довнести приблизно 60 кг сеперфосфату гранульованого, 150 кг аміачної селітри та 200 кг калімагнезії. В перерахунку на 5 соток – 5 кг амофосу, 3 кг сеперфосфату, 7,5 кг аміачної селітри на 10 кг калімагнезії.

Органічні добрива містять в середньому таку кількість поживних речовин: гній напівперепрілий підстилковий – азоту 0,60%, фосфору 0,48% і калію 0,64 %. Послід курячий: азоту – 0,60%, фосфору – 0,48% і калію – 0,64 %.

Facebook Comments