Удобрення огірка

огірокПорівняно з іншими овочевими культурами огірок характеризується невисоким виносом елементів живлення з грунту. На створення 1т товарної продукції він використовує 3-4 кг N, 1-2-P2O5, 4-5 кг K2O. Проте високі темпи засвоєння елементів живлення під час його плодоношення (85% загального виносу) і скоростиглість спричиняє високу його вибагливість до поживного режиму. Коренева система огірка слаборозвинена, її основна маса поширюється на глибину 20-25 см. Тому рослина досить вибаглива до родючості та структури грунту й підвищеного вмісту вуглекислого газу в пригрунтовому повітрі. Кращими для огірка вважають родючі легкі та середні за гранулометричним складом грунти з високим вмістом рухомих сполук елементів живлення, які добре прогріваються навесні, мають добрий повітряний режим. Дерново-підзолисті і важкі за гранулометричним складом грунти малопридатні для вирощування огірка, їх можна використовувати за умови внесення високих норм органічних добрив (40-50 т/га). Потрібно враховувати, що рослини чутливі до кислої реакції грунту, оптимальне значення для них рН=6,4…7,0. Огірок добре реагує на внесення вапна під попередник – капусту або багаторічні трави.

Для формування високого врожаю дуже важливо забезпечити посилене мінеральне живлення огірка впродовж вегетаційного періоду. До настання масового плодоношення має закінчитися накопичення рослинами потрібної кількості мінеральних речовин. Нестача елементів живлення у початковий період негативно позначається на продуктивності рослин. Елементи живлення, що накопичуються у вегетативних органах, використовуються на формування плодів. Від швидкості формування огудини залежить величина врожаю плодів. Особливістю живлення огірка є сильна реакція на внесення органічних добрив. Тому найкраще місце для вирощування огірка у сівозміні – поле, на яке внесли свіжий гній. Оптимальна норма гною під огірок на родючих грунтах становить 30-40 т/га, на бідних – 50-60 т/га.

Невисокі норми мінеральних добрив, внесені на фоні гною, значно підвищують урожай огірка. Оптимальною нормою мінеральних добрив під огірок є N60 P60 K90. В умовах зрошення на фоні 40т/га гною вносять N120 P120 K60. Найкраще для огірка використовувати висококонцентровані форми добрив, що не містять хлору. Ефективним прийомом є внесення добрив у рядки під час сівби (N10 P10 K10). У разі недостатнього основного удобрення проводять підживлення, перше – після утворення 3-4 листків (N5-20, P15-20, K15-20), друге  – завершують до початку розтилання огудини (N20-30 P20-30 K20-30). Досить ефективно підживлювати огірок розбавленими водою пташиним послідом або гноївкою, а також мікроелементами. У разі утворення нестандартних плодів використовують борні добрива для позакореневого підживлення (200-250 г/га). Такий самий результат дає передпосівне оброблення огірка 0,1% розчином борної кислоти.

Facebook Comments