Удобрення моркви

моркваМорква столова найкраще росте і дає високі врожаї стандартних коренеплодів на супіщаних і суглинкових добре аерованих грунтах з високим вмістом органічних речовин, а також на заплавних окультурених грунтах і торф’яниках. Моркву столову краще вирощувати в сівозміні на другий або третій рік після внесення гною. Безпосередньо під культуру не слід вносити слабоперепрілий гній,  оскільки це може призвести до розгалуження, розріскування коренеплодів, погіршення їх форми, зниження лежкості й товарної цінності. Морква менш чутлива до кислотності грунту, але добре реагує на вапнування при зниженні рН<5,5. Для вирощування моркви оптимальним є рН 6-6,5. Водночас вона дуже читлива до високої концентрації грунтового розчину.

Для формування врожаю морква використовує велику кількість елементів живлення. На 1 т коренеплодів і відповідної маси гички з грунту виноситься 3-4 кг N, 1-,15 – P2O5, 4-6 кг K2O. Морква характеризується високими темпами засвоєння елементів живлення з грунту. На початку росту і розвитку вона потребує посиленого фосфорного живлення, під час наростання зеленої маси посилено засвоює азот, а у період росту коренеплодів  – калій. Максимальну кількість елементів живлення морква використовує у період інтенсивного росту коренеплодів. Вона має слабкорозвинену вегетативну масу, тому потребує небагато азоту, надлишок його у живленні знижує цукристість та лежкість коренеплодів, тому моркву вирощують за помірного азотно-фосфорного і посиленого калійного живлення. Потреба моркви у калію досить велика, особливо на торф’янистих і заплавних грунтах. Фосфору рослини споживють порівняно мало, але потреба в ньому досить значна на всіх типах грунтів. Фосфорні добрива сприяють підвищенню товарної якості продукції, тому досить ефективним є внесення їх у рядки під час сівби або висаджування розсади.

В основне удобрення після угноєних попередників мінеральні добрива вносять у нормі N60-90 P90 K90, під час зрошення –  N90 P120 K120. Зазвичай фосфорні і калійні добрива вносять під час оранки, а азотні – передпосівного обробітку грунту. Якщо морква розвивається слабо або в основне удобрення внесено недостатню кількість добрив, то після формування густоти рослин проводять рядкове підживлення N15-20 P30 K20.

Facebook Comments