Удобрення гречки

imagesГречка порівняно з іншими зерновими культурами найвибагливіша до достатнього запасу вологи в грунті. На утворення одиниці сухої речовини вона витрачає води вдвічі більше, ніж пшениця та ячмінь і втричі більше, ніж просо. Тому високі врожаї зерна гречки отримують після випадання достатньої кількості опадів під час цвітіння й, особливо, утворення зав’язі. У гречки порівняно з ярими зерновими культурами коротший вегетаційний період, але надземні органи і коренева система розвиваються впродовж усього життя, тобто для цієї культури характерний одночасний вегетаційний і генеративний розвиток.

Порівняно з іншими культурами гречка маловибаглива до родючості грунтів. Гречка може витримувати підвищену кислотність грунту, але краще росте і розвивається на грунтах з показником рН=5…7,. Тому кислі грунти доцільно вапнувати, що підвищує врожайність на 1,5-2,5 ц/га. Коренева система в гречки розвинена слабкіше, ніж в інших сільськогосподарських культур, тому її корені проникають у грунт на незначну глибину. Проте в неї розвинена мережа тонких корінців і кореневих волосків, які живуть довше ніж у ярих зернових культур. Це дає змогу гречці використовувати важкорозчинні форми фосфатів та запаси калію. Вважають, що гречка порівняно з пшеницею та ячменем у 2,5-5 разів інтенсивніше поглинає фосфор. Вона добре реагує на добрива і виносить з урожаєм багато елементів живлення (з 1 т продукції 35-40 кг N, 12-17-P2O5, 35-50 кг  K2O). В соломі гречки міститься в 2,5-3,0 рази більше калію, фосфору і кальцію, ніж у соломі будь-якої зернової культури. У продовж вегетації гречка нерівномірно засвоює елементи живлення. Так, до цвітіння вона засвоює до 60% азоту і калію та 40% фосфору.скачанные файлы (1) Це калієфільна культура. Фосфор рослини більше використовують у другій половині вегетації. Як і ніші культури на початку росту (в перші півтори місяці) гречка відчуває гостру потребу в доступних формах елементів живлення, насамперед фосфору. Тому під час сівби гречки в рядки вносять 15-20 кг/га фосфору, а на грунтах бідних мінеральними формами азоту – комплексні добрива. Приріст урожайності гречки від цього прийому становить 1,5-3,0 ц/га. Гною та інші органічних добрив під гречку не вносять, оскільки у вологі роки в неї подовжується вегетаційний період, затримується достигання насіння, різко збільшується вихід соломи внаслідок зниження врожайності зерна. Проте гречка добре використовує післядію гною, який вносили під попередник.

У більшості регіонів України норми добрив залежно від забезпеченості грунту рухомими сполуками елементів живлення становлять N 30-60, P45-60, К30-60. Ефективність азотних добрив значно залежить від погодних умов і передпосівної агротехніки. Тепла і волога погода та рихлення грунту до початку сівби сприяють накопиченню мінеральних сполук азоту в грунті,  тобто можуть знизити дію азотних добрив під час вегетації гречки. Азотні добрива підсилюють дію фосфорних добрив на чорноземах вилужених і ще більше – на підзолистих грунтах. Фосфорні добрива майже повсюдно сприяють підвищенню врожаю, особливо на чорноземах. За наявності в грунті рухомих фосфатів понад 100 мг/кг рослини гречки забезпечуються фосфором із грунту, тому ефективність фосфорних добрив буває низькою. При цьому достатньо внести в рядки під час сівби 15-20 кг/га д.р. фосфорних добрив. Фосфорні добрива зазвичай вносять восени, але за потреби це можна зробити і навесні.

Калійні добрива часто не підвищують урожай гречки. Вони позитивно діють на грунтах легкого гранулометричного складу і за низького вмісту рухомих сполук калію в грунті. Це пояснюється тим, що гречка має досить високу здатність засвоювати з усіх типів грунтів запаси калію. Крім того, гречка як хлорофобна культура краще засвоює калійні добрива, які не містять хлору. Хлор пригнічує кореневу систему гречки. Тому хлоровмнсі калійні добрива вносять восени, щоб за осінньо-зимово-весняний період хлор вимився за межі поширення її кореневої системи в грунті. Калійні добрива що не містять хлору (сульфат калію, калімагнезія), можна вносити на весні. Ефективно вносити складні добрива. На грунтах легкого гранулометричного складу, слабко забезпечених магнієм, ефективні магнієві добрива. Добре впливає на врожай гречки бор. Ознакою його нестачі в живленні рослин є відмирання верхівок бруньок, квіток і навіть зав’язаних плодів. Дія борних добрив сильніше виявляється на грунтах із реакцією середовища, близькою до нейтральної. Вносять їх до початку сівби (0,5 кг/га бору) або під час сівби у рядки.

Facebook Comments