Удобрення буряку столового

Буряк столовийДля вирощування буряку столового найпридатніші родючі легко- і середньосуглинкові грунти з показником рН=6,5 …7,3. Тому вже за рН<5,8 буряк дуже сильно реагує на внесення вапна. У разі внесення підвищених норм вапна можлива хімічна імобілізація мікроелементів, зокрема бору, що може не лише знизити урожай, а й призвести до захворювання буряку на серцевинну або сіру гниль та ін. Буряк столовий також погано росте на ділянках з близьким заляганням грунтових вод. Так, за їх залягання ближче, ніж 60 см від поверхні, коренеплоди не утворюються. Надлишок вологи пригнічує ріст рослин, спричиняє загнивання коренеплодів.

На створення 1 т коренеплодів і відповідної маси гички буряк столовий використовує 4-6 кг N, 1,5-2 – P2O5, 6-7 –  K2O. Це свідчить про те, що ця культура калієфільна. Особливо багато калію вона потребує на заплавних і торфових грунтах, бідних на цей елемент. На грунтах з великим вмістом натрію ефективність калійних добрив знижується, оскільки буряк засвоює натрій. Тому ця культура добре реагує на внесення добрив, що містять натрій. На чорноземних грунтах буряк столовий реагує насамперед на фосфорні добрива. На заплавних і завапнованих грунтах він хворіє гниллю сердечка (дуплистість) унаслідок нестачі бору.

Буряк столовий добре реагує на внесення органічних добрив, але під нього не слід вносити слабкоперепрілий гній, оскільки це може призвести до галуження коренеплодів і погіршення їх форми. Його краще вирощувати після угноєних попередників.

Мінеральні добрива під буряк столовий вносять у нормі N60-80, P60-90, K60-90. Крім основних елементів живлення буряку часто не вистачає в грунті доступних сполук кальцію і магнію, мікроелементів, зокрема бору і марганцю. Якщо вміст рухомих сполук магнію в грунті менш як 50 мг/кг, потрібно внести до 70 кг/га MgO. За нестачі кальцію рослини буряку й особливо їх коренева система різко слабкішає, листки стають строкатими, ділянки між жилками білішають. Нестачу кальцію усувають внесенням кальцієвої селітри, або проводять 2-3 позакореневі підживлення хелатом кальцію. За нестачі бору молоді листки і верхня частина коренеплоду відмирає, виникає гниль серцевини. Тому на грунтах із вмістом рухомого бору менш як 0,2-0,3 мг/кг його потрібно внести в грунт із розрахунку 1-2 кг/га або провести 2-3 позакореневі підживлення.

Facebook Comments