Правила внесення бору

Цукровий бур'якВ піблікації Бор ми вказували, яке важливе значення цей елемент відіграє для рослин.

Юліан БОЖЕДАНЕВИЧ в статті “Боротьба за врожай” №1-2(200) січень 2011 журналу “Агробізнес сьогодні”, зокрема, зосереджує увагу на нормах внесення бору.

Так, внесення бору є обов’язковим на кислих ґрунтах. Не рекомендується вносити одноразово більш як 3 кг/га бору, оскільки це може негативно вплинути на ріст наступної (зернової) культури. Оптимальна норма внесення – до 1,5 кг/га бору для рослин з великою і середньою потребою у цьому елементі живлення.

Буряки засвоюють із грунту до 0,5 кг бору, капуста – до 0,7 кг, ріпак, люцерна і конюшина – до 0,25 кг, картопля і кукурудза – до 0,4 кг бору на 1 га. Найбільший приріст урожаю від внесення бору теж одержують на цих культурах: буряки – на 6-7 т/га, ріпак – до 0,7 т/га. Бор вносять, коли його вміст сягає менш ніж 0,3 мг на 1 кг сухого грунту.

У сільському господарстві використовують хімічно чисті сполуки бору (буру Na2B4O7 • 10H2O і борну кислоту H3BO3), сирі боратові руди (борацити — 2MgO • B2O3 • H2O та гідроборацити — CaO • MgO • 3B2O3 • 6H2O), відходи хімічної промисловості (осаджений борат магнію та боратові шлами, а також боратовий гранульований суперфосфат).

Facebook Comments