Підживлення цибулі порей

скачанные файлыКандидатом сільськогосподарських наук Уманського національного університету садівництва досліджувалась дія водорозчинних добрив DripFert NPK+ME на цибулю порей сорту Голіас та гібриду Колумбус залежно від підживлення і схеми розміщення. Дослідження проводилось з 25 квітня 2014 року, з висадки безкасетної 70-денної розсади.

Дослідженням було встановлено наступне.

Цибуля порей, формуючи велику надземну масу, належить до рослин з високим виносом поживних речовин. images Дефіцит елементів живлення призводить до повільного росту рослин, недостатньої площі асиміляційної поверхні, і як наслідок – недобору урожаю,  низької його біохімічної цінності.  Досліджень щодо впливу нових видів комплексних, збалансованих видів мінеральних добрив на ріст, розвиток і продуктивність цибулі порей в умовах Лісостепу України не достатньо, тому  оцінка ефективності їх дії  дозволить оптимізувати заходи вирощування даної культури.

Проведеними протягом 2014 року дослідженнями на кафедрі овочівництва Уманського НУС із гібридом цибулі порей Колумбус відмічено, що 4-разове  внесення протягом вегетації рослини (з середини травня до середини серпня через кожні 20-25 діб) комплексних водорозчинних добрив DripFert  13-40-13+Ме нормою 3 кг/га для кореневого підживлення і DripFert 15-5-30+3MgO+Ме нормою 3 кг/га – для позакореневого забезпечують надбавку урожаю порівняно з контролем на 16,9–19,0 т/га і 20,2–21,9 т/га  за схем розміщення 70х10см і 70х15 (2) см  відповідно. При вирощувані гібриду Колумбус за схемою 70х10 см без підживлень на період збирання урожаю загальна маса рослин становила 166 г, а несправжнє стебло було маси 122,0 г. За розміщення по 2 рослини через 15 см ці показники варіанту без підживлень були меншими відповідно на  18 і 24 г, ніж за широкорядкової схеми садіння. Проте, за рахунок розміщення більшої кількості рослин рівень урожайності становив 18,7 т/га, що на 1,2 т/га більше контролю (табл. 1.1).

Табл.1.1 Урожайність цибулі порей гібриду Колумбус залежно від підживлення і схеми розміщення

За підживлення добривами DripFert і схеми 70х10см, одержані рослини урожаю мали діаметр несправжнього стебла 39-42 мм, що на 14–16 мм більше варіанту контролю. При розміщенні 190,48 тис. рослин/га (гніздова схема) діаметр їх стебла був дещо меншим – 29,8–35 мм, проте, висота відбіленої частини  у середньому становила  17,1–19,3 см, що переважає показники рослин широкорядкової схеми.

Незалежно від схеми садіння  відмічено, що вищі біометричні параметри притаманні протягом чергових фаз вегетації і на період збирання урожаю, рослинам порею, які одночасно з поливом удобрювали фосфорним водорозчинним добривом DripFert 13-40-13+Ме (B, Cu, Fe, Mn, Zn) з розрахунку 3 кг/га, ніж при позакореневому підживленні водорозчинним добривом DripFert 15-5-30+3MgO+Ме (B, Cu, Fe, Mn, Zn) з розрахунку 3 кг/га. Так, при позакореневому підживленні DripFert 15-5-30+3MgO+Ме на період збирання урожаю загальна маса рослин порею становила 355 г за схеми 70х10 см і 330,0 г за схеми 70х15 (2) см, що відповідно на 38,8 і 15,0 г нижче маси рослин кореневого підживлення. Маса товарної частини рослин позакореневого підживлення менша від варіанту кореневого підживлення на  15 г при широкорядковій схемі і  на 9 г – при рядково-гніздовій. Висота ніжки порей варіанту позакореневого внесення добрива залежно від схеми садіння була – 16,5 см і 17,1 см, що на 2,2 см менше варіантів внесення DripFert з підвищеним вмістом легкозасвоюваних сполук фосфору 13-40-13+Ме.

Урожайність порею позакореневого підживлення  DripFert 15-5-30+3MgO+Ме була у 2014 р. на рівні 34,3–38,9 т/га, що на 1,7–2,1 т/га нижче, ніж при внесенні DripFert 13-40-13+Ме. У середньому за різних схем розміщення урожайність цибулі порей гібриду Колумбус при внесенні фосфорного водорозчинного добрива DripFert 13-40-13+Ме на 4,9% вище, ніж позакореневого внесення DripFert 15-5-30+3MgO+Ме.

Отже, згідно даних  2014 року досліджень, 4-разове внесення одночасно з поливом фосфорного водорозчинного добрива DripFert 13-40-13+Ме (B, Cu, Fe, Mn, Zn) нормою 3 кг/га забезпечує надбавку урожаю гібриду Колумбус 109,2% за схеми розміщення рослин 70х10 см і 117,1% за схеми 70х15 (2) см, а  4-разове позакореневе підживлення водорозчинним добривом DripFert 15-5-30+3MgO+Ме з розрахунку 3 кг/га – відповідно на 97,1 і 108,0 %.  Дисперсійний аналіз результатів підтверджує істотно вищу урожайність порею при внесенні досліджуваних добрив.

Незалежно від досліджуваних схем розміщення рослин і варіантів удобрення рослини сорту Голіас характеризуються дещо нижчою продуктивністю, порівняно з гібридом Колумбус (табл. 1.2).

Табл.1.2. Урожайність цибулі порей сорту Голіас залежно від удобрення і схеми розміщення

Проте, на відміну від даних табл. 1.1, на фоні внесення добрив, вищі показники загальної маси рослин сорту Голіас за схеми садіння 70х15 (2) см – 287,0–326,0 г, проте, зберігається закономірність більшої маси несправжнього стебла порею, варіанту розміщення 142,86 тис. рослин/га – на 53 г після внесення DripFert 13-40-13+Ме і на 14 г – після внесення DripFert 15-5-30+3MgO+Ме.

За вирощування рослин сорту Голіас без підживлення їх продуктивність становила 54,0 г – насаджень 190,48 тис. рослин/га та 58,0 г – при загущенні до 142,86 тис. рослин/га. Але висота несправжнього стебла порею за схеми 70х15 (2) см значно переважає показники рослин широкорядкової схеми.  Так, у варіанті контролю висота вибіленої частини порею була 15,5 см, що на 4,8 см нижче варіанту висаджування за схемою 70х15 (2) см. При внесенні мінеральних добрив на широкорядкових насадженнях порею,  середня висота несправжнього стебла – 16,0 см незалежно від виду мінерального добрива. На ділянках рядково-гніздової схеми – порей вищий на 5 см, проте, за показниками діаметру істотно поступається рослинам широкорядкової схеми 70х10 см – на  5–9 мм при внесенні мінеральних добрив і на 14 мм – за обробки біопрепаратами.

Аналогічно з даними оцінки біометричних параметрів і урожайності гібриду Колумбус, для сорту Голіас також відмічаємо вищу продуктивність на фоні кореневого підживлення добривом DripFert 13-40-13+Ме, зокрема, на 96 г більша товарна маса порею схеми 70х10 см і на 57 г – схеми 70х15 (2) см, ніж при внесенні DripFert 15-5-30+3MgO+Ме. Урожайність була у 2014 р. вищою відповідно на 13,8 т/га і на 10,8 т/га. Порівняно з варіантами без внесення добрив, надбавка урожаю за 4-разового підживлення DripFert 13-40-13+Ме становила 27,6 т/га при висаджуванні 142,86 тис. рослин/га і 27,4 т/га – при розміщенні 190,48 тис. рослин/га, що відповідно у 3,3 і 2,7 рази вище контролю.

Позакореневе внесення водорозчинного добрива DripFert 15-5-30+3MgO+Ме забезпечує рівень урожайності варіанту   широкорядкової схеми розміщення – 22,1 т/га, що на 13,9 т/га більше контролю і для рядково-гніздової схеми відповідно 26,9 і на 18,6 т/га.

Отже, проведені дослідження вирощування цибулі порей за умови підживлення  мінеральними добривами DripFert дозволяють зробити висновок про їх  високу ефективність, незалежно від досліджуваних сорту і гібриду, зокрема, при 4-разовому кореневому підживленні фосфорним водорозчинним добривом DripFert 13-40-13+Ме. Позитивний вплив позакореневого підживлення DripFert 15-5-30+3MgO+Ме у середньому по досліду на 30% нижчий.

Facebook Comments