Органічні добрива для картоплі

гнійСистема удобрення картоплі забезпечує найвищу ефективність при правильному поєднанні органічних та мінеральних добрив і оптимальних строках та способах їх внесення. Особливе значення мають органічні добрива. Систематичне їх внесення значно збагачує грунт органікою та гумусом, підвищує біологічну активність грунту, поліпшує його фізичні та фізико-хімічні властивості. На Поліссі органічні добрива значно зменшують надлишокову кислотність та кількість рухомого алюмінію і заліза, а на засолених грунтах Степу послаблюють шкідливий вплив солей на ріст і розвиток рослин. Найпоширенішим високоефективним органічним добривом є гній. Він джерело не тільки макро- і мікроелементів та біологічно активних речовин, але й виділяє під час мінералізації в прикореневий та призмений шари повітря значну кількість вуглекислого газу. Доведено, що лише за рахунок цієї вуглекислоти інтенсивність фотосинтезу зростає настільки, що урожай бульб картоплі підвищується на 20-30 ц/га. Під картоплю найкраще вносити підстилковий напівперепрілий гній, який дозрівав протягом 3-5 місяців при ущільненому способі зберігання. Вносити свіжий гній під картоплю, особливо під весняну оранку не бажано, тому що він містить значну кількість життєздатного насіння бур’янів і, крім того, призводить до ураження бульб картоплі паршею та деякими іншими хворобами. Внаслідок цього не тільки погіршується товарний вигляд картоплі, збільшується кількість лушпиння під очищенні бульб, але й погіршується лежкість їх при тривалому зберіганні взимку. Щоб запобігти втратам аміачного азоту при внесенні гною в теплу погоду, його слід одразу після розкидання загорнути в грунт. Гній – високоефективне добриво на всіх типах грунтів України. Встановлено, що приріст врожаю бульб від внесення 40 т/га гною становить у середньому:  на дерново-підзолистих піщаних грунтах – 84 ц/га; на дерново-підзолистих супіщаних – 78; на чорноземах звичайних – 39 і на чорноземах вилугуваних і опідзолених – 40 ц/га. Дози гною залежать від типу грунту, рівня його родючості, біологічних особливостей сорту картоплі і знаходяться в межах 40-60, а інколи й 80 т/га. На піщаних і супіщаних грунтах Полісся краще вносити щорічно 40-50 т/га гною, а на сірих опідзолених та особливо чорноземах центрального та східного Лісостепу можна внести 60 т/га гною раз у два, а в Степу та південному Лісостепу – раз у два-три роки. Такі дози та строки внесення гною рекомендуються для більш-менш окультурених земель, а для дуже бідних грунтів дози гною мають бути в перший рік освоєння земель не менше ніж 70-80 т/га як для Полісся, так і для Лісостепу. Надалі їх можна зменшити до 40-50 т/га і вносити у Поліссі щорічно, а в Лісостепу та Степу раз у 2 роки. На піщаних  і супіщаних грунтах Полісся гній краще вносити навесні, на суглинкових і глинястих грунтах цієї ж зони – восени або навесні, а в Лісостепу та Степу – тільки восени.

Також рекомендовано використовувати як органічне добриво посів післяжнивних сидеральних культур, таких як гірчиця біла, редька олійна, жито, тощо. Сидерати не тільки збагачують грунт органічною масою та підвищують врожайність картоплі, але й оздоровлюють грунт, зменшують ураженість картоплі паршею звичайною, ризоктоніозом тощо.

Facebook Comments