Норми внесення вапна для розкислення грунту

За традиційною технологією меліорації кислих грунтів, яка мала місце впродовж 60-80-х років минулого сторіччя, на слабокислих грунтах вносять 3-4 т вапна на 1 Га (з розрахунку на СаСО3,  за гідролітичною кислотністю), на середньокислих  – 5-6 т/га і сильнокислих – 7-9 т/га врозкид по поверхні грунту з подальшим його заорюванням. Вапняні добрива рекомендовано вносити під культури, які найбільш чутливі до внесення меліоранту (цукровий бур’як, люцерна, конюшина, ячмінь, озима пшениця тощо).  Однак традиційна технологія хімічної меліорації кислих грунтів, яка проводиться ізольовано від цілісної системи відтворення їх родючості, призводить до неефективного використання дефіцитних і дорогих удобрювальних засобів, тобто вона є енерговитратною і нерентабельною. Тому на теперішній час і перспективний періоди агровиробництва ця технологія не може задовольнити землекористувачів. Серед багатьох існуючих технологій окультурення кислих грунтів в останні роки широкого розповсюдження набула технологія компенсаційної (підтримувальної) меліорації. Вона передбачає збагачення грунтів кальцієм як елементом живлення та антагоністом гідрогенних іонів. У порівнянні з традиційною технологією, дози вапна зменшують у 3-4 рази. Завдяки цьому вторинного підкислення грунту не відбувається. За цією технологією вносять не 3-5 тон вапна на 1 Га, як цього вимагає традиційна технологія, а лише 1,0-1,5 тони один раз в 4-5 років. Застосування технології підтримувального вапнування дозволяє тривалий час зберігати слабокислу і близьку до неї реакцію грунтового середовища. За таких умов досягається значана економія коштв. Тобто, технологія підтримувальної меліорації передбачає внесення вапняних матеріалів у дозах, розрахованих саме на стабілізацію кислотно-лужної рівноваги грунтів у межах допустимих рівнів. Цю технологію доцільно застосовувати як з метою запобігання вторинного підкислення  грунтів і заощадження коштів, так і для нейтралізації підкислюючої дії на грунт мінеральних добрив. Підтримувальні заходи найкраще застосовувати на слабокислих і вторинно підкислених грунтах.

Facebook Comments