Кальцій для рослин (Ca)

Кальцій – активізує проходження ферментних реакцій, підвищує рухомість нітратів, також впливає на вуглеводний та азотний обміни рослин. Кальцій потрібен для нормального росту надземних органів і кореневої системи рослин. У рослини він надходить упродовж всього періоду активного росту. Іони кальцію що потрапили в рослину, знаходяться у вільному стані, частина їх взаємодіє з органічниими речовинами. Кальцій не піддається процесу «реутилізації» – повторному використанню із рослин (не транспортується із нижніх листків). Через брак кальцію, у рослинах гальмується відновлення нітратів до сполук амонію, що негативно позначається на рості та розвитку. Кальцій підвищує жаростійкість рослин, усуває токсичну дію деяких мікроелементів (міді, заліза, цинку), сприяє кращому транспортуванню вуглеводів і білкових речовин, синтезу хлорофілу, росту коренів. Дефіцит кальцію затримує ріст листків, їх жилки буріють, на них спочатку з’являються світло-жовті плями (хлоротичність), потім вони відмирають. При цьому листки які утоврилися раніше, не відчувають його нестачі й залишаються нормальними: вони містять кальцію більше, ніж молоді листки, оскільки рослини не можуть його перерозподіляти. Дефіцит кальцію у молодих рослин призводить до появи таких небезпечних хвороб як чорна ніжка та коренеїд коренеплодів. Кальцій сприяє споживанню іонів калію. Оптимальне співвідношення між калієм та кальцієм підтримує водний баланс рослин. Нестача кальцію призводить до розтріскування коренеплодів. Разом з цим, високий вміст кальцію в ґрунті призводить до появи дефіциту калію та мікроелементів – бору, цинку, марганцю.

Сільськогосподарські культури різнянться за рівнем використання кальцію. Так з 1 га посівів жито, пшениця, ячмінь та овес виносять 20-40 кг CaO; горох, вика, квасоля, гречка, льон -40-60; картопля, люпин, кукурудза, буряк цукровий – 60-120; конюшина, люцерна – 120-250; капуста – 300-500 кг CaO. Потреба деяких культур у кальції і стійкість їх до кислотності не завжди збігаються. Наприклад капуста, конюшина, люцерна, картопля, люпин засвоюють багато кальцію, але картопля  і люпин нечутливі до кислотності грунту. За своєю фізіологією мінерального живлення цукрові буряки  виносять більше кальцію, ніж інші сільськогосподарські культури. Отже, вапнякові кальцієвмісні добрива у мінеральному живленні цукрових буряків  відіграють ключову роль.

Ознаки нестачі кальцію у садових культурах

У садових культурах ознаки нестачі на вегетативних частинах рослин проявляються відносно рідко. При нестачі кальцію листки верхівки – яскраво-зелені, на них спостерігаються плямки жовто-коричневого кольору, краї таких листків часто розтріпані, це явище пов‘язане з преференційним переміщенням кальцію до тканин листків. Тільки невелика кількість кальцію, увібраного кореневою системою рослини, транспортується до плодів, навіть високий вміст кальцію в ґрунті не гарантує високого рівня кальцію у плодах.

  • На яблуках низький вміст кальцію зумовлює їх подрібнення, підвищується їх піддатливість до утворення тріщин, утворення твердої шкірки, а також отримання сонячних опіків, яблука з низьким вмістом кальцію зберігаються коротше та гірше з огляду на підвищення вразливості плодів на гірку підшкірну плямистість (ямчатість), скловидність м‘якоті, внутрішній розпад (пухкість), морозильний розклад, поверхневий опік (засмага), внутрішнє побуріння серцевини, плоди нестійкі та гірше витримують торговий оборот.
  • Груші з низьким вмістом кальцію піддатливі до: корковання м‘якоті, старечого опіку (засмаги), розпаду (пухкості) м‘якоті, люцерноватості (дрібні зелені плямки на шкірці дозрілих плодів), груші з нестачею кальцію гірше та коротше зберігаються, передчасно дозрівають, нестійкі у торговому обороті.
  • На полуниці ознаки нестачі кальцію на вегетативних частинах рослин з‘являються відносно часто, при нестачі кальцію на рослинах проявляється відмирання верхівок листків, старших і молодших, краї таких листків часто розтріпані або закручуються вгору, такі листки виглядають як обпалені, вони зморщені, менші від нормальних та деформовані,настає обмеження кількості та якості врожаю, плоди дрібніші, м‘які, менш стійкі в торговому обороті.
  • На черешнях плоди дерев з нестачею кальцію мають тенденцію до утворення тріщин, вони менш стійкі в торговому обороті, ознаки нестачі кальцію на черешнях можуть бути пов‘язані з розпиленням гіберелінів.
Візуальні приклади нестачі кальцію
Візуальні приклади нестачі кальцію
Facebook Comments