Калійні добрива (К)

Калій

Калій покращує хід обміну речовин підвищує життєстійкість рослин. У найбільшій кількості споживається овочевими культурами, причому різні овочеві культури споживають неоднакову кількість калію. При нормальному калійному живленні клітини рослин краще утримують воду, підвищується стійкість до посухи. Катіони калію підвищують дисперсність біоколоідов, посилюють гідратацію колоїдів протоплазми та обміну речовин, підсилюють утворення цукрів у листках. Калій сприяє засвоєнню азоту і утворення білків при аміачному харчуванні рослин. Підвищує холодостійкість і стійкість рослин до хвороб, підвищує накопичення цукрів коренеплодах, крохмала в бульбах картоплі. Недолік калію частіше виявляється на торф’яних, заплавних ґрунтах, на піщаних і субпіщаних ґрунтах. Зниження рівня калійного живлення веде до зниження стійкості до вилягання у злаків, до несприятливого співвідношенню між листям і корінням у коренеплодів, стійкості рослин до грибкових захворювань. Різкий недолік калію є причиною появи на листях бурих плям, утворення листя неправильної форми. Брак калію частіше проявляється у присутності великої кількості аміачного азоту і у рослин з високою чуйністю на калій (картопля, буряк, конюшина, льон, овочі, тютюн). Характерна ознака нестачі калію – крайовий опік листя, їх млявість і звисання, неміцність і вилягання рослин, порушення цвітіння і плодоношення. Ознаки нестачі калію з’являються не тільки при критично низькому вмісті його в ґрунті, але і при порушенні співвідношення поживних речовин, при надлишку азоту, вапнуванні, зниження або підвищення вологості ґрунту. Ознаки калійного голодування різкіше проявляються в суху і жарку погоду.

КАЛІЙ ХЛОРИСТИЙ ДРІБНОЗЕРНИСТИЙ

У світі, серед всього асортименту калійних добрив, найбільше використовується калію хлористого – 80-90 %. Застосовується на всіх типах ґрунтів України (крім солонцюватих ґрунтів) під основний обробіток ґрунту для культур, які не чутливі до шкідливої дії хлору. При внесенні під оранку хлор промивається у глибші шари ґрунту, що знижує можливість його потрапляння в рослину. Висококонцентроване добриво, водорозчинне, фізіологічно кисле.

КАЛІЙНА СІЛЬ

Добриво водорозчинне, фізіологічна кисле. Містить 20% NaCl  2-3% MgCl. Застосовується у всіх ґрунтово-кліматичних зонах восени під основний обробіток ґрунту для культур (буряк, зернові, злакові трави), які не чутливі до шкідливої дії хлору. Завдяки вмісту натрію, доцільно вносити, насамперед, під цукровий буряк.

КАЛІЙМАГНЕЗІЯ

Виробляється дві марки: у марці “А” вміст калію становить 28 %, у марці “В” – 25%.  Вміст магнію в обох марках – 8 %. Застосовується у всіх ґрунтово-кліматичних зонах. Висока ефективність добрива спостерігається на ґрунтах, які мають низьку забезпеченість магнієм та на культурах, що чутливі до шкідливої дії хлору (гречка, картопля, соя, горох, льон, овочі, тютюн, виноград). Завдяки наявності магнію, який позитивно впливає на ростові процеси, синтез вуглеводів, добриво особливо ефективне на легких ґрунтах.

КАЇНІТ ПРИРОДНІЙ

Сире, низькоконцентроване добриво, масова частка калію (К20) становить не менше 9,5 %, 6-7 % MgO, 22-25 % Na20, 15-17%. Має вигляд темно-сірих або червоних великих кристалів. Добриво водорозчинне, хлорне. Рекомендується застосовувати з осені під основний обробіток ґрунту під цукровий, кормовий буряки, багаторічні трави. Пропонується насипом. Недоліком його є низький вміст калію і високий вміст хлору. На 1 кг К2O припадає 3,3 кг хлору. Цінним є вміст магнію, сірки, натрію.

СУЛЬФАТ КАЛІЮ

Цінне безхлорне калійне добриво, фізіологічно кисле (рН-4), водорозчинне. Рекомендують вносити під усі культури, особливо під чутливі до хлору. Цінне добриво для овочевих культур, для застосування у теплицях. Наявність сірки робить це добриво дуже цінним для внесення під хрестоцвіті, бобові та інші культури, що позитивно реагують на удобрення сіркою. Придатне для підживлення у розчиненому вигляді. Позакореневе підживлення проводять з концентрацією робочого розчину 1-3%. Концентрація робочого розчину для фертигації: теплиці -0,01-0,05 % (0,1-0,5 кг на 1000 л води), відкритий ґрунт – 0,01-0,1 % (0,1-1 кг на 1000 л води). Це добриво дуже дороге, що обмежує його використання.