Фосфорні добрива (P)

Фосфорні добрива

Фосфор (P), як азот (N) і калій (K), входить до складу різних з’єднань рослин і бере участь у життєво важливих процесах відіграє важливу роль в нормальному розвитку рослини. Фосфор у рослинному організмі входить до складу білків, нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, фосфорних ефірів цукрів, вітамінів, сприяє рівномірній появі сходів, активізує ріст кореневої системи та закладання генеративних органів, прискорює дозрівання, підвищує холодостійкість та зимостійкість озимих культур. У вуглеводному обміні обумовлює позитивний вплив фосфорних добрив на накопичення цукру в цукрових буряках, крохмалю в бульбах картоплі і т.д. Фосфор відіграє також важливу роль в обміні азотистих речовин у рослині. Відновлення нітратів до аміаку, утворення амінокислот, їх дезамінування і переамінування відбуваються за участю фосфору. Джерелом фосфору для рослин є фосфати грунту, головним чином фосфат кальцію Са3(РО4)2, але в більшості грунтів фосфат кальцію обмежений. Так як цей фосфат практично нерозчинний в воді, це ускладнює його отримання рослинами. Тому внесення в грунт фосфорних добрив (розчинних фосфатів), має надзвичайно велике значення для підвищення врожаю сільськогосподарських культур. Фосфорні добрива не так небезпечні для рослин навіть при дуже високих нормах внесення (на відміну від азотних), оскільки не підвищують концентрації грунтового розчину. Проте і для них потрібно дотримуватися певних норм внесення, залежних від родючості грунту і видів вживаних добрив. Загальні ознаки нестачі фосфору є темно-зелені до синьо-зеленого бронзовим відтінком забарвлення листків, які стають дрібними та вузькими, гальмується ріст та дозрівання урожаю у овочеві рослини припиняють зростання, листя і молоді стебла набувають кольору від темно-зеленого до синій-зеленого; у плодових – стебла і окреме листя стають сизо-рожевими або набувають коричнево-зеленого забарвлення.

Фосфорні добрива випускають водорозчинні і слаборозчинні. До водорозчинних фосфорних  добрив відносяться: суперфосфати, комплексні добрива. До слаборозчинних  відносяться: преципітат, фосфоритне борошно, борофоска.

Ефективність фосфорних добрив зростає при внесенні цинку, молібдену, марганцю.

СУПЕРФОСФАТ

Суперфосфат найбільш поширене мінеральне фосфорне добриво. Суперфосфат отримують шляхом збагачення безводним аміаком, аміачним розчином чи аміакатами. Застосовують на всіх ґрунтах як основне передпосівне, припосівне добриво і в підживлення. Особливо ефективний на лужних і нейтральних ґрунтах. Сірого кольору, майже не злежується містить 14-20% засвоюваного фосфору в перерахунку на P2O5. Нетоксичний, пожаро- та вибухобезпечний.

ПОДВІЙНИЙ СУПЕРФОСФАТ є універсальним концентрованим гранульованим комплексним азотно-фосфорним добривом без сторонніх домішок, біло – сірого кольору. Не злежується, має 100% розсипчастість, не гігроскопічний, має вирівняний гранулометричний склад, не пилить. Фізіологічно слабо кислий. Застосовується на всіх видах ґрунтів і під всі сільськогосподарські культури для основного, передпосівного і припосівного внесення в рядки при посіві. Застосовується в умовах захищеного ґрунту разом з азотними і калійними добривами. Завдяки фізіологічній кислотності, це добриво добре себе зарекомендувало на грунтах, насичених основами (чорноземи, каштанові тощо). Нетоксичний, пожаро- та вибухобезпечний.

ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО

Дрібнозернистий розмелений порошок фосфоритів темно-сірого кольору з вмістом фосфору від 19 до 30%. Фосфор знаходиться в нерозчинній у воді формі і тому малодоступний рослинам. Більшість рослин (зернові, льон, буряки, картопля) можуть використовувати ефективно фосфор із фосфоритного борошна лише на ґрунтах з досить високою кислотністю, під дією якої фосфат кальцію борошна перетворюється в доступну рослинам сполуку – CaHPO4. На кислих ґрунтах за ефективністю фосфоритне борошно не поступається суперфосфатам. Лише деякі рослини (люпин, гречка, гірчиця, частково горох, еспарцет) можуть засвоювати фосфор фосфоритного борошна за нейтральної реакції ґрунтового розчину. Фофоритне борошно – бажано вносити в ґрунти з кислою реакцією. Дія фосфоритного борошна триває 5-8 років і веде до деякого зниження кислотності ґрунту. Дуже ефективно використовувати фосфоритне борошно у вигляді компостів з торфом і гноєм.

БОРОФОСКА

Борофоска представляє собою сірий порошок, а також гранули сірого кольору з бурим відтінком. В зв’язку з тим, що добриво недосить швидко вимивається опадами, воно вважається добривом пролонгованої дії, що можна вносити раз на 3-4 роки. В залежності від агрохімічного аналізу грунту, добриво рекомендують вносити, в межах 0,25 – 0,4 т/га.  Добриво рекомендується вносити як основне добриво під оранку на глибину 15-20 см або під культивацію до посіву сільськогосподарських культур.  Добриво частіше вносять замість суперфосфатів або фосфоритної муки на кислих або слабо кислих ґрунтах.  Борофоска дуже ефективна в составі фосфорорганічних компостів. Нетоксичне, пожаро- та вибухобезпечне.

МОНОКАЛІЙ ФОСФАТ

Монокалій фосфат одно з найбільш концентроване та  повністю водорозчинне добриво. Підвищує врожайність та якість плодів і овочів унаслідок збільшення вмісту цукрів та вітамінів, покращує перезимівлю декоративних дерев і кущів. Відсутність азоту в монакалій фосфаті дозволяє застосовувати добриво у всіх системах овочівництва. Застосовуваний в основному як джерело фосфору, добриво служить джерелом поповнення ґрунту калієм, в той час як джерело азоту і його кількість можна вільно вибирати залежно від системи фертигації та фази розвитку рослин. Застосування Монакалій фосфату не створює проблем в умовах засолених або лужних ґрунтів завдяки низькому значенню електропровідності.  Завдяки відсутності солей (Cl і Na +) та іонів важких металів робить його низько електропровідним (0,7 мСм/см), що дозволяє виконувати обприскування при високих концентраціях.

МОНОАМОНІЙ ФОСФАТ

Одно з найбільш концентроване та  повністю водорозчинне добриво.  Містить азот і фосфор у доступній, легкозасвоюваній для рослин формі. Високий вміст водорозчинного фосфору (61% P2O5) і помірно низьке значення рН (4,3-4,5 ) робить його безпечним при листковій підкормці. Моноамоній фосфат рекомендують вносити на початку вегетаційного періоду, коли рослини найбільш чутливі до нестачі фосфору та їх слаборозвинена коренева система має низьку поглинаючу здатність.  Зменшує вміст нітратів у овочах і картоплі.

ДІАМОНІЙФОСФАТ

Гранульоване універсальне висококонцентроване без нітратне азотно-фосфорне добриво. Збільшує вміст цукру в коренеплодах та плодах. Застосовується на всіх типах грунтів та під всі культури. Найбільш ефективний, як основне добриво для зернової групи, а також для овочевих культур. Також вноситься в весняно-літній період для підживлення плодово-ягідних культур.