Види аналізів

Аналіз складається з визначення таких основних агрохімічних параметрів, як:

• кислотність ґрунту,

• органічна речовина,

• вміст доступних форм азоту, фосфору, калію,

• вміст кальцію, магнію, сірки,

• вміст мікроелементів, таких як цинк, марганець, мідь, залізо, бор, молібден, кобальт,

• електропровідність ,

• механічний склад ґрунтів.

Кислотність ґрунту

До цих аналізів відносять визначення гідролітичної кислотності, обмінної кислотності (ph-сольове), актуальної кислотності (ph-водне).  Визначивши кислотність ґрунту можна підібрати культури, які будуть чудово відчувати себе на цих ділянках. За допомогою добрив можна коригувати кислотність ґрунту виходячи з потреб культури. Кислотність грунту безпосередньо впливає на доступність рослинам фосфору і мікроелементів.

Органічна речовина

Можна сказати, що цей аналіз направлений на визначення вмісту гумусу в ґрунті. Вміст органічної речовини – має велике значення для родючості ґрунту і живлення рослин. Кількість гумусу в ґрунтах коливається від 0,5-3,5% до 8-10%. В органічній речовині знаходиться основна кількість азоту, тому ґрунти, що містять більше органічної речовини, відрізняються і великою кількістю азоту. В складі гумусу також знаходиться  сірка, фосфор, калій, тощо. При мінералізації органічної речовини азот, фосфор і сірка переходять в доступну для рослин мінеральну форму.

Вміст доступних форм азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію, сірки

Визначення основних елементів живлення рослин таких як азот, фосфор, калій споживання яких відбувається у великих кількостях та нерівномірно. Знаючи рівні зміст цих елементів у ґрунті, Ви зможете точно підрахувати кількість їх внесення при недоліку або скоротити витрати на застосування основних добрив при їх надлишку. Це і дозволить нам не порушувати тонкий баланс елементів живлення в грунті та зекономити кошти.

Аналіз вмісту мікроелементів: цинк, марганець, мідь, залізо, бор, молібден, кобальт

Мікроелементи – це головний фактор в отримані якісного та високого врожаю. Цинк, залізо, мідь, марганець, кобальт, бор і молібден – це каталізатори біохімічних процесів. Вони відповідають за побудову ферментних систем і використання рослинами основних елементів живлення. Мікроелементи можуть виступати як «ліки» при порушенні живлення рослин або поразки їх хворобами.

Роблячи висновки з вище зазначеного, приходимо до того, що для отримання високого врожаю відмінної якості, не можна обмежуватися загальними рекомендаціями, це буде недалекоглядно, тим більше, зараз, маючи досвід і можливості використання нових технологій. Не можна перегодовувати або недогодовувати рослини, це призводить до виснаження або засолення ґрунтів, зниження врожаю і його якості , необґрунтованого збільшення витрат на виробництво продукції . Тільки при оптимальному мінеральному живленні Ви отримуєте високі врожаї відмінної якості, також  збережете родючість своїх ділянок . Для досягнення таких високих результатів і необхідний комплексний аналіз ґрунту , на основі якого, з урахуванням потреби культури і властивостей ґрунту можна розрахувати внесення всіх елементів живлення в оптимальній кількості для рослин та спланувати затрати майбутніх періодів.