Агрохімічний аналіз грунту

agrochemical analysis

Від вмісту в ґрунті корисних речовин залежить врожайність сільськогосподарських культур. Якщо таких речовин недостатньо, земля потребує внесення добрив. Найчастіше ми вносимо надмірно великі дози мінеральних добрив і мікроелементів, несучи невиправдані витрати, але не отримуючи від цього віддачі, як матеріальної так і моральної. Відсутність або надлишок одного з елементів може блокувати надходження інших життєво важливих елементів.

До комплексного агрохімічного аналізу ґрунту звертаються як правило, щоб отримати відповіді на такі питання, як:

–  забезпеченість рослинами елементами живлення, щоб визначити потребу в добривах, яка дає змогу спланувати затрати;

–  здійснення моніторингу родючості та сертифікацію ґрунтів земельних ділянок, дає змоги об’єктивно оцінити вартість землі;

–  вивчити властивості ґрунтів, які визначають принципові положення застосування добрив і проведення хімічної меліорації, таких, як поглинальна здатність, реакція ґрунтового середовища, засоленість тощо;

–  виявити зміни вмісту поживних речовин у ґрунті та їх доступності рослинами.

На сьогодні агрохімічний моніторинг здійснює  Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів з мережею проектно-технологічних центрів охорони родючості ґрунтів. Право на агрохімічне обстеження ґрунту мають також атестовані агрохімічні лабораторії, які працюють при науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах.

На основі відібраних ґрунтових зразків проводиться аналіз на такі основні параметри:

– кислотність ґрунту

органічна речовина

– вміст доступних форм азоту, фосфору, калію, сірки, кальцію та магнію

-вміст мікроелементів, таких як цинк, марганець, мідь, залізо, бор, молібден, кобальт,

-електропровідність та механічний склад ґрунтів.