Органо-мінеральні добрива

ГУМАТ-ЛИСТ «LIST-FORTE» та ГУМАТ-ГРУНТ «LIST-FORTE» –  це продукти роботи двох провідних сертифікованих лабораторій України: Проблемної лабораторії ім. Л.А. Христєва по гуміновим речовинам при Дніпропетровському державному аграрному університеті, кер. професор Степченко Л.М.; Лабораторії органічних добрив і гумусу при ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського “, м.Харків, кер. професор Скрильник Є.В.

ГУМАТ-ЛИСТ «LIST-FORTE» – концентрат біологічно активних сполук солейгумат-лист гумінових і фульвокислот, а також мікро- і макроелементів, які активізують ріст і розвиток рослинних і тваринних організмів. Має широкий спектр застосовуння: передпосівний обробіток насіння, саджанців; вегетаційний обробіток (обприскування); застосовується разом з обробітком гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами (зниження стресу, підвищення імунітету); кореневе підживлення (крапельне зрошення). Гумат-лист додатково збагачений кремнієм (Si). Кремній підвищує рівень опірності рослин до стресів і не має токсичного впливу. Основною функцією кремнію в рослині – збільшення стійкості організму до несприятливих умов, що виражається в потовщенні епідермальних тканин (механічний захист), прискоренні росту і розвитку кореневої системи (фізіологічний захист), зв’язуванні токсичних сполук (хімічний захист) і збільшенні біохімічної стійкості до стресів (біохімічний захист ), зниженні впливу високих температур (тепловий захист).

СКЛАД ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ

Гумінові кислоти30,0 г/л
Фульвові кислоти7,0 г/л
Азот, N30,0 г/л
Фосфор, P2O510,0 г/л
Калій, K2O50,0 г/л
pH10-11
Масова частина
гумінового комплексу
від органічної речовини
не менеше 93%

В ТОМУ ЧИСЛІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

Мікроелементне менше, г/л
Mn
Zn
0,3
0,1
Co
Cu
0,05
0,1
Fe
Mo
0,1
0,01
B
Mg
0,2
20,0
Ca
S
25
10
Si30

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЇ:
•Збільшення врожайності вирощуваних культур від 11 до 50%, залежно від їх сорту (гібрида), типу та рівня родючості грунту, а також погодних умов;
•Значне збільшення ефективності застосування мінеральних добрив за рахунок кращої засвоюваності при їх спільному використанні з гуматом калію;
• Антистресову дію на рослину після обробки агрохімікатами;
•Підвищення стійкості рослин до посухи, заморозків та ін. несприятливих факторів навколишнього середовища;
•Підвищення стійкості рослин до різних захворювань;
•Покращення приживлюваності рослин при пересадці, підвищення енергії проростання і польових сходин насіння;
•Формування потужної кореневої системи, активізація обміну речовин і поглинання макро- і мікроелементів з грунту;
•Ослаблення токсичної дії важких металів і хімічних засобів захисту;Нагороди
•Стимулювання росту та розвитку рослин, що значно прискорює дозрівання сільськогосподарських культур;
•Покращення смакових якостей харчової продукції, зниження концентрації нітратів, збільшення вмісту амінокислот і білків, вуглеводів, жиру, органічних кислот та інших корисних компонентів;
•Підвищення схоронності, поліпшення зовнішнього вигляду продукції;
•Покращення фізико-хімічних і біологічних властивостей грунту, збагачення його не тільки гуміновими і фульвокислотами, але макро- і мікроелементами живлення рослин, зв’язування рухомих сполук важких металів, стимулювання розвитку корисної грунтової мікрофлори і фауни, біологічних процесів гумусоутворення.

 

humic-aktiveГУМАТ-ГРУНТ «LIST-FORTE» – це суспензія з високим вмістом цілого комплексу біологічно активних речовин органічного походження, що являється продуктом високотехнологічної обробки низинного торфу, в якому при цьому утворюється активна водорозчинна форма сполук азоту, фософру, калію, амінокислоти, карбонової кислоти (щавлева, янтарна, яблунева, лимонна), мікроелементів, а гумінові кислоти з нерозчинної форми перетворюються в розчинні одновалентні солі. Застосовується ГУМАТ-ГРУНТ «LIST-FORTE» зручно і просто: розводиться у воді в пропорціях, що відповідають визначеному методу застосування, для підсилення ефективності застосування КАС 28, 30, 32, відновлення родючого шару грунтів, а також як ефективний деструктор поживних залишків.

СКЛАД ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ

Живильне середовище для мікрофлори100%
Гумінові кислоти55,0 г/л
Фульвові кислоти12,5 г/л
Азот, N40,0 г/л
Фосфор, P2O515,0 г/л
Калій, K2O53,7 г/л
МікроелементиMn, Zn, Co, Cu, Fe,
Mo, B, Mg, Ca, S.
pH10-11